Bezpečnosť vďaka strategickým kovom

chess3
Fascinujúci svet kovov objavuje väčšina z nás už v detskom veku. Vtedy, keď hľadači pokladov vyzdvihujú z mora staré poklady. S veľkou trpezlivosťou a vytrvalosťou sa pátra po starých lodiach, lebo v ich útrobách driemu obrovské poklady. Poklady, ktoré aj po mnohých storočiach nestratili na hodnote. V roku 2007 bola napr. nájdená vlajková loď HMS Sussex, ktorá sa v roku 1694 potopila na južnom pobreží Španielska. Nachádzal sa v nej milión funtov šterlingov v zlate a striebre s dnešnou hodnotou okolo 4 miliardy eur. Nejestvuje nič, čo by bez úhony pretrvalo takú dlhú dobu. Kovy, v našom prípade strategické kovy, sú základom všetkých vecných hodnôt, lebo bez nich na našej planéte nefunguje nič. A predsa si ich takmer nevšímame. Medzičasom sa stali takými samozrejmými, že na ne už takmer nemyslíme. Nerozmýšľame ani o tom, ako by vyzeral náš život, keby ich nebolo. Neboli by napr. žiadne autá, motorky, domy, počítače, mobily, a ani džínsy či nohavice, ktoré práve teraz máte možno na sebe. Nemohli by ste ani len obraz zavesiť na stenu. Moderný život by nebol možný. Lebo sú také dôležité ako vzduch na dýchanie. Kovy sú základom všetkých priemyselných odvetví na svete. Nemecké hospodárstvo má napr. problémy s nesmiernym rastom cien a nedostatočnými dodávkami niektorých kovových surovín. S tým sa spája aj nesmierna aktivita hospodársky sa rozvíjajúcich krajín, ako napr. Čína, na svetovom trhu. Čína si rýchlo a nebyrokraticky zaisťuje všetky suroviny v krajinách ich výskytu, aby ďalej pokračovala vo vlastnom silnom hospodárskom raste. Dopyt predovšetkým po kovových surovinách je obrovský. Aj preto v minulých rokoch ceny surovín vzrástli priemerne o 50-80 %. Tzv. BRIC-štáty potrebujú v súčasnosti veľké množstvo kovov na rozvoj svojej infraštruktúry a priemyslu. Samotná Čína je dnes najväčším spotrebiteľom mnohých kovov. Podľa odhadov expertov potrebuje Čína pre svoj ďalší hospodársky rozvoj zhruba štvrtinu svetovej ponuky priemyselných kovov. Súčasné problémy s dodávkami, ktoré dvíhajú ceny na trhu, majú svoju príčinu aj v tom, že v minulosti nebol veľký záujem investovať do otvárania nových baní. To je jeden z hlavných dôvodov súčasného nedostatku kovov naliehavo potrebných v priemysle. Keďže sprístupnenie nových zásob môže trvať dlhé roky, sotva možno počítať s tým, že by banské spoločnosti v krátkom čase mohli dodávať viac. Ceny kovov môže ďalej dvíhať nedostatočná ponuka, problémy s dodávkami a aj súčasné deformácie na svetových finančných trhoch. Dôsledky nemožno predvídať. Súčasný vývoj na finančných trhoch s jeho nepredvídateľným dôsledkami na kúpnu silu našich peňazí by nás mal viesť k zamysleniu. Všetci žijeme v nafúknutom finančnom systéme, ktorý nevyjadruje reálnu hodnotu. Vecná reálna hodnota väčšiny vkladov je hlboko pod reálnou kurzovou hodnotou. Vývoj týchto vkladov určuje predovšetkým špekulácia, chamtivosť a naháňanie za ešte vyššími úrokovými sadzbami. História ukázala, že vlastnenie fyzických kovov už po generácie viedlo ľudí k blahobytu a bezpečnosti. Na tom sa ani v budúcnosti nič nezmení. Pozývame Vás, aby ste sa aj Vy stali vlastníkmi čohosi pravého – vitajte vo svete ozajstných hodnôt!